Personlig service

-Vår over 30 års erfaring i bransjen er din trygghet!

-Kontakt oss dersom du savner noe på nettbutikken, sjansen er stor for at det kan skaffes.

-Vår nettbutikk drives direkte fra butikken i Sarpsborg, derfor fører vi samme varer og priser i butikk og nett.